Hauptinhalt

Comunicać dal Ufize Stampa dla Provinzia

Jonta regionala | 16.05.2018

De plü sconanza ales mendranzes, aprovada la lege regionala nöia

Le Consëi regional á aprové la lege che reverda la sconanza dles mendranzes linguistiches. Detomas: "Al é n travert storich"

Politica | 15.05.2018

Fonds sozial europeich: 2,7 miliuns de plü por proiec FSE

I proiec ametüs é preodüs por porsones che damana asil, porsones cun handicap y vitimes de violënza. Popolaziun tres plü vedla, sostëgn ince a lauranc plü vedli

Scora / Cultura | 15.05.2018

La Ntendënta dla scoles ladines ie unida numineda

Edith Ploner sarà tl daunì a cë dla Ntendënza dla scoles ladines. La Jonta provinziela à numinà ncuei la ispetëura ora de na pruposta de trëi inuemes.

Desvalì | 11.05.2018

Le volontariat jonil: surandada dles onoranzes ai 18 de ma a Hall

Por sües prestaziuns d’ezelënza tl volontariat jonil vëgnel premié le proscim vëndres a Hall tl Tirol ince cinch jogn y jones dl Südtirol. Ince na ladina lapró.

Politica | 08.05.2018

Dala Junta: les lites provinziales sará ai 21 d’otober

La data por le renovamënt dl Consëi provinzial dla Provinzia de Balsan é gnüda stabilida. Al gnará lité en domënia ai 21 d’otober dl 2018.

Politica | 08.05.2018

Inovaziun dles impreses y contribuc tla sanité: Criters nüs

La Junta á aprové criters nüs, sides por ci che reverda la promoziun dl’inovaziun dles impreses y le finanziamënt dles assoziaziuns tl setur dla sanité.

Politica | 08.05.2018

Incuntades ti Comuns: Kompatscher röia daimpró al'incuntada numer 100

Les incuntades di Comuns dl Südtirol é ponsades sciöche forma de dialogh y de informaziun. Le presidënt Kompatscher á ince bele vijité de plü Comuns ladins.

Desvalì | 07.05.2018

Bi- y trilinguism: Ofizi stlüc ai 10 y ai 11 de ma

Porvia de n curs de formaziun intern romagnará i ofizi dl Ofize Bi- y trilinguism stlüc por dui dis dai 10 ai 11 de ma. Ai sará indô daverc dai 14 de ma inant.

Scora / Cultura | 04.05.2018

Scora ladina: Iade de formaziun ti Grijuns

La delegaziun ladina dan le lech de San Murezzan (Foto: Departimënt Scora y Cultura ladina)

Dla formaziun di insegnanc y dl’insegnamënt scolastich nen éra jüda tratan na vijita de na delegaziun ladina tl Ciantun di Grijuns.


Ambiënt | 28.04.2018

Parcs naturai, daurida de cater Ciases y brosciüra 2018

Ai 2 de ma deura indô les Ciases di Parcs naturai de Fanes-Senes-Braies, de Pöz-Odles, dles Trëi Pizes de Lavarëi y de Riesenferner -Ahr.

(Atualisà ai: 28/04/2011)