Hauptinhalt

Atualità

Chirida

Cultura Ladina | 22.08.2017

Scribo: Cuncors leterer

Ueia de scrì y de vester creatives? Al cuncors leterer vëniel lascià pro pec de prosa y teater. Unfat sce cun esperienza o manco, jëun o vedl; l vën damandà creatività, fantajia – y n pue de curaje! L terminn da dé ju ie ai 31 de mei dl 2018!

Cultura Ladina | 24.01.2017

Contribuc Cultura ladina: ancuntedes a Santa Cristina, Al Plan y Badia

La Repartizion Cultura y Ntendënza ladina lascia al savëi che la dumandes per n sustëni finanziel per l’atività culturela 2017 muessa unì dates ju nchina ai 31 de jené 2017.

Cultura Ladina | 28.09.2015

Mostra 1915 - 2015: Paul Feichter, Silvia Hell, Annemarie Laner, Walter Pancheri, Leander Schwazer, Martina Stuflesser, Letizia Werth y Andreas Zingerle

Na mostra de operes cuntemporanes che mët ala lum la cunseguënzes dla viera y i destins di respunsabli y dla vitimes. I proiec che à venciù l cuncors 1915 - 2015 vën prejentei te na mostra tla galaria Prisma sciche cunlaurazion danter l "Südtiroler Künstlerbund" y la Repartizion Cultura y Intendënza ladina.

Cultura Ladina | 21.09.2015

Liberté de stampa: dërt de informaziun y responsabilité di media

Chësc ann se dá jö le De dla Cultura ladina, che vëgn tigní en jöbia, ai 24 de setëmber dl 2015 dales 9.00 a Balsan tl palaz Widmann”, cun la "Liberté de stampa: dërt de informaziun y responsabilité di media"

Cultura Ladina | 02.12.2014

Shakespeare por ladin? Workshop sön la leteratöra ladina y süa traduziun

Co sona pa Roberta Dapunt por todësch y Ruth Videsott por inglesc? Lingac desvalis, n stè dlungia y deboriada, ladin, todësch, talian y inglesc sarà da d’aldì y odëi dai 11 ai 13 de dezëmber dl 2014 a S. Martin de Tor: La Repartiziun Cultura y Intendënza ladina y la Repartiziun Cultura todëscia dla Provinzia Autonoma de Balsan organisëia adöm cun la ćiasa edituria Folio n workshop, olache ara nen va de leteratöra ladina y süa traduziun te lingac desvalis.

Cultura Ladina | 23.09.2014

Di dla Cultura ladina 2014: 75 ani opzions

Cultura Ladina | 03.09.2013

Dé dla Cultura ladina 2013

La cultura möi la jonëza- La jonëza möi la cultura

Cultura Ladina | 25.03.2013

CAPITALA EUROPEICA DLA CULTURA 2019

CONCURS DE IDEES POR LE SVILUP DE PROIEĆ POR SOSTIGNÌ LA CANDIDATÖRA DL SÜDTIROL DEBORIADA CUN AUNEJIA Y LE NORDOST DLA TALIA A CAPITALA EUROPEICA DLA CULTURA 2019

Cultura Ladina | 25.03.2013

Sëira de leteratura y mujiga: prejentazion dl romann nuef de Ivan Senoner y mujiga de Judith Piccolruaz tl local di jëuni Saut a Urtijëi

La Repartizion Cultura y Ntendënza ladina Ve nvieia de cuer ala prejentazion dl romann criminel "L fova n iede te Gherdëina. Na saga de cater families tres trëi generazions" de Ivan Senoner. La sëira unirà a se l dé n mierculdi, ai 19 de dezëmber dala 20.30 tl Saut a Urtijëi.

Cultura Ladina | 25.03.2013

Ai 25 de mei premiazion y prejentazion de „Auturs ladins scrî"

Trëi scric premiei dl cuncors de leteratura ladina scrit ora dal Assessorat ala Cultura Ladina plu mo autri trëi pec cris ora dala cumiscion ie unic stampei te n liber. La prejentazion dla stories per jëuni y jëunes, y la premiazion dl cuncors „Auturs ladins scrî" unirà tenida n vënderdi ai 25 de mei dala 6 da sëira tl local di jëuni Saut a Urtijëi.

« Plata da dant 1 2 Plata che vën do »

(Atualisà ai: 17/02/2009)