Albanese
Mediateka Shumëgjuhëshe Merano

Zyra e dygjuhësisë dhe e gjuhëve të huaja – Sektori Kultura italiane
Qendra Shumëgjuhëshe Bolzano dhe Mediateka Shumëgjuhëshe Merano

Njohja e gjuhëve dhe rezultati i tyre kulturor, është një instrument qytetarie me rëndësi të madhe dhe, Sektori i Kulturës italiane, nëpërmjet Zyrës së tij të Dygjuhësisë dhe të gjuhëve të huaja, inkurajon njohuritë, mësimin e pavarur dhe projektet kulturore që ndjekin këtë objektiv. Për t'i ofruar të gjithë territorit provincial, qytetarëve dhe qytetareve të tij gamën më të gjerë të mundësive në këtë fushë, promovohet qasja e lehtësuar për informacione në dy mediatekat gjuhësore të pranishme në Provincën e Bolzano-s, nëpërmjet përkthimit në gjuhët që janë më shumë të përfaqësuara në territor.

Qendra Shumëgjuhëshe dhe Mediateka Shumëgjuhëshe janë dy struktura publike me hyrje pa pagesë që vënë në dispozicion të anëtarëve të tyre si mjetet e shtypura në letër ashtu edhe ata multimediale që u dedikohen mësimmarrjes së pavarur të gjuhëve.

Materialet në mbi 20 gjuhë dhe që u drejtohen të gjitha moshave, janë të organizuar në “ishuj linguistikë” dhe të nëndarë sipas niveleve dhe aftësive (shkrim, dëgjim e kuptim i leximit dhe bashkëbisedim).
Janë shumë të pasura seksionet që u kushtohen përgatitjes për provimet e certifikimit linguistik për gjuhët e ndryshme dhe për mësimin e italishtes, për qytetarët e rinj që duhet të bëjnë një test për aftësitë gjuhësore.

Materialet mund të merren hua, pasi të regjistrohemi, ose të konsultohen drejtpërdrejt në bibliotekë, ku gjenden kënde komode për dëgjim dhe lexim dhe salla të pajisura me poste PC ku është e mundur të ushtrohemi me një përzgjedhje të burimeve në internet për mësimin e gjuhës.
Informacione të mëtejshme në gjuhën angleze:
www.provincia.bz.it/multilingualcentre
www.provincia.bz.it/multimedialanguagecentre

Shërbim tutori
Tutorimi konsiston në një këshillim të personalizuar pa pagesë për mësimin e pavarur të gjuhëve edhe në funksion të përgatitjes së certifikimeve linguistike ose të provimit të dygjuhësisë. Çdo takim zgjat gjysmë ore, është individual dhe ofrohet për gjuhët italiane, gjermane, angleze, franceze dhe spanjolle. Tutori ofron një panoramë për mundësitë dhe instrumentet për të ushtruar aftësitë e ndryshme gjuhësore, duke dhënë mundësinë për të reflektuar në rrugëtimin tuaj të studimit të gjuhëve, mbi pikat tuaja të forta dhe objektivat specifike.
Takimet mund të rezervohen me telefon ose drejtpërdrejt te Qendrat.
Informacione të mëtejshme në gjuhën angleze www.provincia.bz.it/language-learning-advice

Referenti
Referenti është një person i kualifikuar i personelit që ndihmon në identifikimin e materialit më të përshtatshëm për shijet, nevojat dhe objektivat gjuhësore dhe jep informacione mbi shërbimet dhe iniciativat e qendrave.

Materiali i studimit në internet që i dedikohet nxënies së gjuhëve
Përveç materialit të shtypur në letër, në faqen e internetit të qendrave, është në dispozicion për t’u marrë hua, një përmbledhje burimesh pa pagesë të ndara sipas gjuhës dhe përmbajtjes që përfshin, duke filluar nga ushtrimet gramatikore, faqet e internetit për fëmijë, aplikacionet gjuhësore, podkastet dhe videot e mbledhura, deri në një kanal të dedikuar Youtube.
Për personat e regjistruar është në dispozicion edhe një platformë me kurse në internet në 5 gjuhë, në nivele të ndryshme, secili nivel me aktivitete të shumta dhe ushtrime vetë-korrigjuese.
Informacione të mëtejshme në gjuhën angleze:
www.provincia.bz.it/languages/online-resources
www.sillabi.com/en

Kids’ corner (Këndi i fëmijëve)
Në të dy qendrat është e pranishme një hapësirë ku të vegjlit mësojnë duke u argëtuar: në këndin e fëmijëve (Kids’ corner), fëmijët mund të shikojnë filma vizatimorë, të dëgjojnë këngë ose përralla ose të konsultojnë libra të bukur të ilustruar në gjuhë të ndryshme.
Informacione të mëtejshme në gjuhën angleze: www.provincia.bz.it/early-language-learning

Mundësi për bashkëbisedime
Ekzistojnë disa propozime për praktikimin e bashkëbisedimit në një gjuhë të huaj:
Conversation Club (Klubi i bashkëbisedimit) dhe Kafeja e gjuhëve japin mundësinë që të praktikoni gjuhën e folur në një mënyrë të këndshme dhe joformale në prani të një moderatori që gjallëron debatin dhe i përfshin pjesëmarrësit në një mënyrë spontane dhe të natyrshme në bisedë.
Iniciativa “Gjuhët në kinema” propozon filma në gjuhën origjinale që prezantohen nga një moderator i cili në fund të shfaqjes hap një debat në gjuhën origjinale mbi temën e filmit.
Vullnetarizmi linguistik ofron mundësinë për të bashkëbiseduar në gjermanisht dhe italisht në një mënyrë të relaksuar me një folës të gjuhës amtare i cili është i gatshëm të dhurojë 10 orë nga koha e tij.
Informacione të mëtejshme në gjuhën angleze www.provincia.bz.it/letstalk

Takime informuese për qëndrime-studimore jashtë shtetit
Ata që dëshirojnë të ndjekin një kurs intensiv gjuhe jashtë shtetit mund të rezervojnë një takim te qendrat, për të marrë informacion mbi mundësitë e shumta që u drejtohen studentëve dhe të rriturve.
Kontakte:

Qendra Shumëgjuhëshe
Centro Trevi – TreviLab
Via Cappuccini 28 39100 Bolzano
+39 0471 300789 centromultilingue@provincia.bz.it

Mediateka Shumëgjuhëshe
Piazza della Rena 10
39012 Merano
+39 0473 252264 mediatecamerano@provincia.bz.it

Informacione të tjera të dobishme:

Kurse gjuhe, provime dhe material studimi (në anglisht)
Mësimi i pavarur i gjuhëve (në anglisht)
Projekte (në gjuhën angleze)